balaysugidanun.com
“Bingit kag Nagahibi ang Baybay,” Sugidanun ni Mike Orquejo
Featured Image ni Bobby Wong, Jr. (www.postcardsfrommanila.com) Bingit kag Nagahibi ang Baybay ni Mike Orquejo Bag-o pa lang nagbutwa ang adlaw, nagasikungkong run si Mayak sa binit kang baybay. Na…