balaysugidanun.com
“Ang Memoir, ang Epik-Epiko sa Farm Town, ang Horror, ang Birthday ni Sir Ben (50th UP Writers Workshop, Day 1)
Sina Nerissa, John, Khavn, at Allan sa Starbucks. Post-session engagement.