balaysugidanun.com
“Manami nga Mantsa kag Iba pa nga Binalaybay” ni Anna Cecilia Pefianco
Padya sa Pagsulat sa Kinaray-a: Tagpasakup # 5 (Binalaybay)