balansriks.se
UDDA i Balans
Vi hälsar organisationen UDDA välkommen till Balans-familjen! UDDA grundades 2013 med idén att utbyte av erfarenhet hjälper i tillfrisknade processen. Målgruppen är unga vuxna som lider av psykisk ohälsa så som depression, ångest, ätstörningar och självskadebeteende. UDDA och BALANS har i dagarna inlett ett samarbete och nu väntar verksamhetsplanering för hur våra organisationer ska arbeta tillsammans. -Jag