balansriks.se
Till Arbetsmarknadsministern: Gör om gör bättre
Ibland undrar vi vad och hur vårt intressepolitiska arbete görs! Nedan finns en skrivelse till Arbetsmarknadsministern om att drygt 600 000 personer i arbetsför ålder, uppger att de har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att de ska få ett arbete. Häribland finns människor med våra funktionsvariationer. Vi kan till exempel vara rädda att tala om för en eventuell arbetsgivare