balansriks.se
SibeR- de granskar internetbaserad terapi
Svenska internetbehandlingsregistret Riksförbundet Balans har många olika samarbetspartners som vi får information ifrån men som vi också delar information med. En av dessa är SibeR- Kvalitetsregister för psykologisk internetbehandling. Bristen på psykologer och ansträngda ekonomiska förhållanden för regioner och landsting i Sverige har gjort att internetbaserad terapi blivit allt