balansriks.se
Om föreningen Balans Borås-Sjuhärad
Föreningen Balans Borås-Sjuhärad bildades 2013 efter en föreläsning om bipolär sjukdom av lektor Marie Rusner. Suget efter en förening var stort och fler var intresserade av att engagera sig. Bland annat Eva Aagesen. Du har ju varit med från början Eva, varför valde du att engagera dig i Balans? Jag var nyinflyttad till Borås och jag var