balansriks.se
Musikalartisten som vill synliggöra anhöriga
Musik tränger ut i korridoren från danssalarna på Balettakademien i Göteborg. Från caféet hörs glada tillrop från dansare och musikalartister som pausar mellan klasserna. Lina Persson 30 år, är där för egen träning och rep av föreställningen hon skrivit om hur det är att vara anhörig till en syster med bipolär sjukdom. Linas föräldrar är skilda