balansriks.se
En film om bipolär sjukdom
https://www.youtube.com/watch?v=IAPzaRP1vNA&feature=share&fbclid=IwAR1TJXV3yfXExgHhIdUnfRVEW0F-M-BR6298UelLLrjs_Sro2dEQ2OIbad8 Vi rekommenderar denna film om bipolär sjukdom som Infoteket och Region Uppsala gjort. I filmen får vi höra Mia Ramklint, som är överläkare inom psykiatrin, förklara hur sjukdomsbilden ser ut. Vi får även höra Siri, ordförande i Föreningen Balans Uppsala, berätta om hur det är att ha bipolär sjukdom. Foto, redigering och musik: Skaparkraft film- och