balansriks.se
Anhöriga i forskningen
Forskning och arbete med anhöriga har pågått länge. För Mats Ewertzon 63 år, startade intresset för anhöriga redan för 25 år då han arbetade på Beckomberga sjukhus. Det blev begynnelsen på hans mångåriga arbete med anhörigfrågor inom psykiatrin. -Det sociala nätverket är viktigt för människor generellt och inte minst när man drabbas av svår sjukdom. De