balagari.wordpress.com
پی آمد تحریمها | کنار کشیدن سامسونگ از بازار ایران
زوددویچه تسایتونگ. آلمان | شرکت سامسونگ، کره جنوبی، فروشگاه اینترنتی خود را بر روی مشتریان ایرانی میبندد. دارندگان تلفنهای سامسونگ دیگر نمیوانند برنامه های کمکی را دانلود کنند. این شرکت، از …