balagari.wordpress.com
ظهور خر دجال در قم
انتظار به پایان رسید. بنا به خبری که هم اکنون دریافت کردیم، خر دجال روز یکشنبه ۱۸مهر در قم ظهور و تا چهارشنبه ۲۱مهر، در صحن حضرت عبدالعظیم پارک شد. از ساندیس خوران رسمی و غیر رسمی، با زاپاس و بی زا…