balagari.wordpress.com
افشای استفاده از نیروهای عراقی در نبرد با عملیات فروغ جاویدان ارتش آزادیبخش
ناگفته های جنگ : خبرگزاری فارس پس از بیست و دوسال افشاء کرد که رژیم از اسرای عراقی در نبرد با ارتش آزادیبخش در عملیات فروغ جاویدان، استفاده کرده است. سرتیپ سید عبدالرحیم موسوی، جانشین فرمانده کل ار…