baiquni.net
PR Dari Dia
PR itu adalah berupa perspektif diri kita yang kita citrakan sendiri. Dalam artian, bagaimana kita menilai diri kita sendiri.