baiquni.net
Layla Majnun
Seorang lelaki sedang jatuh gila. Kali ini dia bukan lagi jatuh cinta. Namun cinta di atas cinta. Dia telah menjadi gila. Sangat gila. Teramat gila. “Majnun, kamu!” hardik wanita yang s…