baiquni.net
Kemarau dan Hujan
Manusia sering kali melupakan kebaikan orang lain daripada mengingatnya. Manusia sering kali mengingat keburukan orang lain daripada melupakannya.