baiquni.net
Debur Ombak
Mengapa lautan terus berombak? kepan mereda seperti aliran sungai yang mengalir kemana dia bermuara Lelaki itu, lelaki yang menemani 23 tahun hidupku berdiri di ujung ombak, sedikit kakinya berpasi…