baiquni.net
Cuma Untuk Manusia
Aku lihat perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Mereka manusia atau hewan? Jika hewan, marilah kusebut mereka betina-betina dan pejantan-pejantan. Engkau lihat. Perempuan-perempuan yang engkau kata a…