bagotilyoako.wordpress.com
Pluma at Bahaghari
PULA “ Mali ang kaisipang tayo ang bumubuo sa pag-ibig. Tayo ang binubuo ng pag-ibig.” Maganda ang lugar. Payapa , tahimik at tanging liwanag lamang sa mga munting lampara ang nagsisilbi…