bagotilyoako.wordpress.com
A letter to my future WIFE
Parang gusto ko tong irolyo – ilagay sa bote – selyohan tapos ihagis sa dagat. Kaya lang kasi baka sirena ang makakuha at ayain ako sa kaharian nila , eh hindi naman ako marunong luman…