bagotilyoako.wordpress.com
Moving on — Stage Zero : The Great Pain
“ All things must come to an end.” Maging mabuti pa ito o hindi . Maganda o masama. Lahat nakatakdang matapos. Sa yugtong ito ng buhay mo ang relasyon mo o kung ano man ang nama…