bagotilyoako.wordpress.com
Moving On Stage 4 – Exhaustion
Kagaya ng Isang Construction Worker na magdamag naghalo ng semento at nag-inom pagkatapos ng trabaho darating ka rin sa puntong mapapagod ka. Mapapagod sa pag-eeffort , mapapagod maghintay, mapapag…