bagotilyoako.wordpress.com
AND YOUR FINAL DIAGNOSIS IS….. (REPOST)
Sisimulan ko ang kwento ng aking munting website sa aking napiling propesyon. Ako ngayon ay tambay POGI , palamunin, pensyonado at parasite sa lipunan. In short walang regular na trabaho.Han…