backpackerjim.com
更忙碌的前一個月
早前連續上班十多天, 終捱不了病重, 不過訓一覺就一晚痊癒, 醒來咩病都好似無啦, 都變番精神活潑的占占, 看…