baagu.net
పరీక్షా ఫలితాల తరువాత!
పరీక్షా ఫలితాల తరువాత! పరీక్షలు జరిగాయి , చాలా పరీక్షల ఫలితాలూ తెలిశాయి ! చాలామంది విద్యార్థులు కృతార్ధు లయ్యారు , వారికి అభినందనలు ! ఇక విజయం పొందని విద్యార్థులకు కూడా నా అభినందనలు ! ఎందుకంటే ,…