baagu.net
ఫెటిషిజం కారణాలు . 4.
ఫెటిషిజం కారణాలు . 4. మునుపటి టపాల లో చూశాము కదా ,ఫెటిషిజం అంటే ఏమిటో , ఏ ఏ రకాలు గా అది ఉండ వచ్చో ! మరి, ఈ మానసిక రుగ్మత కారణాలు కనుక పరిశీలించి నట్టయితే , ఖచ్చితమైన కారణాలు శాస్త్రీయం గ…