baagu.net
( రోడ్డు రేజ్ ) దారి క్రోధం ఎందుకు వస్తుంది ? 2.
( రోడ్డు రేజ్ ) దారి క్రోధం ఎందుకు వస్తుంది ? 2. మునుపటి టపాలో దారి క్రోధం, ఏ, ఏ రకాలు గా ఉంటుందో తెలుసుకున్నాం కదా ! అకస్మాత్తు గా వాహన చోదకులలో , మిగతా డ్రైవర్ ల మీద వచ్చే కోపాన్నే , …