baagu.net
బంధాలు ఎందుకు తెగుతాయి ?12. మొండి వాదన !
బంధాలు ఎందుకు తెగుతాయి ?12. మొండి వాదన ! ఒక బంధం ఏర్పడే మొదటి దశలలో కానీ , ఏర్పడ్డాక కానీ , స్త్రీ పురుషుల మధ్య , అనేక సందర్భాలలో వాదోప వాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ! ఆ సందర్భాలలో , సాధారణం గా పురుషులు …