baagu.net
ఇదో రకం మోసం ! 2. టెలీ మార్కెటింగ్ ఫ్రాడ్.
ఇదో రకం మోసం ! 2. టెలీ మార్కెటింగ్ ఫ్రాడ్. ఈ రోజుల్లో , కడుపు నిండా తిండి తిన లేని వారు కూడా సెల్ ఫోను వాడుతున్నారు ! అంత సాధారణం అయిపొయింది , సెల్ ఫోను ( దానినే మొబైల్ ఫోను అని కూడా అంటారు ) ద…