baagu.net
చర్మ మర్మాలు .6. మొటిమలకు, ఏ మందులు, ఎందుకు మంచివి ?
చర్మ మర్మాలు .6. మొటిమలకు, ఏ మందులు, ఎందుకు మంచివి ? మొటిమలకు మందుల గురించి నిర్ణయించుకునే ముందు , చికిత్స, కనీసం మూడు నెలలు పట్ట వచ్చనే వాస్తవం గుర్తు ఉంచుకోవాలి ! అతి త్వరగా మొటిమలు తగ్గాలనే ఆ…