baagu.net
చర్మ మర్మాలు . 5. మొటిమలు పోవాలంటే,
చర్మ మర్మాలు . 5. మొటిమలు పోవాలంటే, క్రితం టపాలలో మొటిమలు రావడానికి కారణాలు తెలుసుకున్నాం కదా ! మరి మొటిమలు పోవాలంటే ఏ చర్యలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ! 1. రెండు మూడు సార్లకన్నా ఎక్కువ సార్ల…