baagu.net
తన కోపమె … 6. కోపాన్ని నియంత్రించు కోవడం ఎట్లా ?
తన కోపమె … 6. కోపాన్ని నియంత్రించు కోవడం ఎట్లా ? పైన ఉన్న పటం , మనలో కలిగే కోపం తీవ్రతను అంచనా వేసుకోడానికి ఉపయోగ పడుతుంది ! మానవులందరికీ కోపం వస్తుంది. అది ఒక సహజమైన అనుభూతి, లేదా ఎమ…