baagu.net
తన కోపమె … 3.
తన కోపమె … 3. మరి మనకు, కోపం తెప్పించే కారణాలు ఏమిటి ?మనకు కానీ మన బంధు మిత్రులకు కానీ ఆపద కలిగి , ముప్పు ఏర్పడినప్పుడు . మనలను , ఇతరులు దూషిస్తున్నా , లేదా భౌతికం గా అంటే ఫిజికల్ గా మనకు హా…