baagu.net
పని సూత్రాలు. 47. మాట తీరు తో ముందుకు పోవాలి !
పని సూత్రాలు. 47. మాట తీరు తో ముందుకు పోవాలి ! సామాన్యం గా మనం పనిచేసే చోట, మనం నలుగురి తో కలిసి పోవాలనే తపన తో , కాస్త ఎక్కువ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాము ! కొన్ని సమయాలలో అనవసరమైన విషయాలు కూడా ! గాసిప్ …