baagu.net
పని సూత్రాలు. 44. ఆఫీసులో, ‘ ఏకాకి ‘ కన్నా, ‘ గుంపు లో గోవిందా ‘ మేలు !
పని సూత్రాలు. 44. ఆఫీసులో, ‘ ఏకాకి ‘ కన్నా, ‘ గుంపు లో గోవిందా ‘ మేలు ! సామాన్యం గా పని చేసే ఆఫీసులో , భిన్న మనస్తత్వాలూ , భిన్న ఆచార వ్యవహారాలూ , ఉన్న ఉద్యోగులు ఉంటారు !…