baagu.net
పని సూత్రాలు. 42.ముందుకు పోవాలనుకుంటే , కార్పోరేట్ కల్చర్ కు అలవాటు పడాలి !
పని సూత్రాలు. 42.ముందుకు పోవాలనుకుంటే , కార్పోరేట్ కల్చర్ కు అలవాటు పడాలి ! ప్రపంచీకరణ పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, కేవలం వివిధ దేశాలలో నడిచే ప్రభుత్వ సంస్థ లే కాకుండా, అనేక ప్రైవేటు సంస్థలు కూడా అ…