baagu.net
పని సూత్రాలు. 41. పని చేసే చోట, మీ పరిచయాలు పెంచుకోండి !
పని సూత్రాలు. 41. పని చేసే చోట, మీ పరిచయాలు పెంచుకోండి ! మీరు పని చేసే చోట, ఎట్లా ప్రవర్తిస్తే , మీరు ఎక్కువ గా లాభ పడతారో తెలుసుకోవడం లో భాగం గా, ఒక నలభై టపాలను ఇంతకు ముందే పోస్ట్ చేయడం జరిగింద…