baagu.net
చదువుకోవడం ఎట్లా? 34. పునశ్చరణం, విద్యార్ధులకు ఎందుకు లాభదాయకం ?
చదువుకోవడం ఎట్లా? 34.పునశ్చరణం విద్యార్ధులకు ఎందుకు లాభదాయకం ? మునుపటి టపాలలో , మన మెదడులో జ్ఞాపకాలు ఎన్ని రకాలు గా నిక్షిప్తమవుతాయో , అట్లాగే వర్కింగ్ మెమరీ ఎట్లా పని చేస్తుందో , మనం వర్కింగ్ మె…