baagu.net
3. ఆస్త్మా ను కనుక్కోవడం ఎట్లా ?
3. ఆస్త్మా ను కనుక్కోవడం ఎట్లా ? క్రితం టపాలలో ఆస్త్మా అంటే ఏమిటి ? దానికి కారణాలు ఏమిటి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ! ఇప్పుడు ఆస్త్మా ను కనుక్కోవడం ఎట్లా గో తెలుసుకుందాం ! ఆస్త్మా ఊపిరితిత్త…