baagu.net
8.సైనస్ హెడేక్ లు ఎట్లా ఉంటాయి ?
8.సైనస్ హెడేక్ లు ఎట్లా ఉంటాయి ?సైనస్ హెడేక్ లు అంటే ? : . మానవ కపాలం లో కొన్ని భాగాలలో ఎముకలు పూర్తి గా మందం గా లేకుండా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు , ఒక ఇటుక ను తీసుకుంటే , ఆ ఇటుక అంతా ఏమాత్రం సందు లేకుండా…