baagu.net
అసాంఘిక వ్యక్తిత్వం. 11.
అసాంఘిక వ్యక్తిత్వం. 11. ( పైన ఉన్న రెండు స్కాన్ చిత్రాలలో మొదటిది నార్మల్ మెదడు. రెండవది అసాంఘిక వ్యక్తిత్వం ఉన్న వారిది. దానిలో కేవం సెప్టం పెల్లూసిడం అనే ఒక మార్పు శాస్త్రజ్ఞులు గమనించారు. ) అస…