b72.no
Nye treningstider og treningsgrupper
Fra og med tirsdag 7/1 vil det være nye treningstider. Tidene ligger på hjemmesiden under fliken "Treningstider" øverst på siden. Gruppeinndelingen vil bli sendt ut per mail og hengt opp i hallen.