b612.rs
Elektronska era
Elektronska era obuhvata period od 1940. godine do danas. Elektronske vakum cevi mogle su da zamene elektromehaničke releje – prekidače. Godine 1939. u Americi je izgrađen prototip sa 300 cevi.Alen Tjuring je u toku Drugog svetskog rata bio angažovan na rešavanju problema dešfrovanja nemačkih tajnih poruka. Njegov pristup tom problemu zasnivao se na pronalaženju mašine