azarex.pl
ZBIORNIKI DO PRZECHOWYWANIA OLEJU NAPĘDOWEGO | Azarex
W 2010 roku zostało wydane oficjalne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, w którym opisane zostało w sposób szczegółowy jak należy magazynować olej napędowy na własne potrzeby. Pomimo tego, że sprawa jest dość odległa, zrobiło...