azarex.pl
Co z tymi cenami? | Azarex
Od połowy września obserwowaliśmy ceny paliw, które w sprzedaży detalicznej nie zmieniały się, zaś w sprzedaży hurtowej wzrastały z dnia na dzień. Pomimo ciągłych podwyżek paliw, a w szczególności diesla [ON], konsument mógł nadal kupować paliwo po atrakcyjnej cenie w...