ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
 *वात चिकित्सोपक्रम*
🌳🌳 *वात चिकित्सोपक्रम*🌳🌳 आपण वात म्हटलें की आधी डोक्यात येते तैल किंवा बस्ति पण हे वाताच्या उपक्रमातील हे श्रेष्ठ उपक्रम आहेत । अजून काय काय देता येईल????. &…