ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
वातावरचे परम औषध
*वातावरचे परम औषध* *तीळ तेल* वातावर चिकित्सा करताना या दोन शस्त्रविषयी ज्ञान असेल तर सहसा अपयशाचा सामना करावा लागणार नाही। प्रथम तैल चा विचार करू। *शरीरजानां दोषणाम क्रम…