ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
​#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे
#आयुर्वेदातुन_आरोग्याकडे 🍚 दही 🍚 न नक्तं दधि भुंजीत न चाप्यघृतशर्करम्| नामुद्युगयूषं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना| च.सु.७/६१ रात्रीला व गरम करून दही खाऊ नये. तुपसाखरेशिवाय दही खाऊ नये. मुगाच्या क…