ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
मॉडर्न व पुरातन – एक मत
*मॉडर्न व पुरातन – एक मत* बऱ्याच वेळा हा वाद उठतो ।कुणीतरी बोलायला हवं हे नक्की। पण पूर्वग्रह आडवे येतात। प्रत्येकाने अतिरेकाचे चष्म्यातून पाहणे सोडावे फक्त। केसेस होतील हो पण केव्हा, च…