ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
​औषधे  आणि  भारतीय मानसिकता !!
​औषधे आणि भारतीय मानसिकता !! दोन,तीन दिवसांपासून हा विषय लिहावा असं माझ्या डोक्यात घोळतय ,त्याला कारणही तसच आहे .परवा एका पेशंटच blood pressure तपासताना बरच जास्त आढळ…